Elminster hovorí 1: Voonlar

Obsah článku:

Bron

Bron, celým menom Buorstag Hlammythyl, udržuje vo Voonlar právo ako sudca a vykonávateľ s pomocou šiestich poverencov a domobrany v prípade potreby. Narodil sa na dnes už neexistujúcej farme kúsok na sever od Voonlaru. Vzýval Banea ale po Čase problémov prijal vieru v Cyrica. Na cestu meča sa vydal už v mladosti po hádkach s otcom.
Strávil skoro dve dekády bojmi vo Vaste, Vilhone a severnom Moonsea, či v službe bohatým rodinám Sembie. Získal veľa jaziev, ale len málo bohatstva a tak sa vrátil do Voonlaru, mesta odkiaľ v mladosti tak často utekal.
Buorstag je hrmotný, tučný a uhrovitý muž násilnej povahy, čo je dôvodom, že ho prezývajú Diviak – samozrejme len keď to nepočuje. Jeho výzor dotvárajú jazvy a neupravené fúzy. Má hlasný, drsný hlas a chvastúnsku povahu kombinovanú s ničomnou prefíkanosťou no i podriadenosťou rozkazom Zhentarimcov. Zhenti sú často podozrievaní, že prejdú okolo, mrmlúc si iný názor ako ten Bronov, len aby sledovali, ako Bron úplne zmení svoj spôsob riadenia mesta na ich šepkaný príkaz. Podvodmi a násilnosťami si Bron počas žoldnierskeho života spravil veľa nepriateľov a nanešťastie – preňho – sa nerozhodol pozabíjať ich. Rád by sa zbavil strachu, že ho nájdu a zabijú pre hriechy minulosti a tak skočí po každom magickom prostriedku na zmenu podoby – prednostne na niečo krajšie. Rád by sa znovu tešil zo ženskej spoločnosti, ktorú si nevie zabezpečiť napriek peniazom, strachu či priamemu nátlaku. Ako veľa podobných túži po tom, že jedného dňa bude mať dosť peňazí na to, aby zavesil remeslo na klinec a odišiel do nejakého bezpečného zapadákova niekde v Ríšach (možno Secomber alebo vidiecka vila v Sembii), kde by mohol dožiť v mieri a bohatstve.
Buorstag tají svoju lásku k hudbe, tancu a príbehom skúsených bardov. Nikdy nevynechá divadelné alebo spevácke predstavenie, aj keď často sa plazí za závesmi a v tieňoch, alebo počúva zo susednej miestnosti, nechtiac byť videný mestským ľudom. Miluje korenený syr z Tethyru, pečeného diviaka a teplé sladené mlieko, ale pestuje si imidž ohromného pijana, lebo tak ho pokladajú za mužnejšieho.
Bron si pomaly buduje osobné bohatstvo. Má v spálni v Locktowery, v komíne nepoužívaného krbu, ukrytý kotol zlata a tiež má zakopaný mešec rôznych mincí pod koreňom istého suchého stromu v lese južne od mestského skladu. Zospodu na posteli má priviazaný pás do ktorého vložil smaragdy, zafíry a rubíny ktoré získal obchodom či krádežami.
Bron, Buorstag Hlammythyl: človek bojovník, 4. úroveň, neutrálne zlé presvedčenie, obranné číslo 4 (krúžková košeľa +1, štít), 35 životov, THAC0 15 (+1 sila, kúzelná zbraň, výcvik), rýchlosť útoku 3/2, zraňuje 1d8+4 (dlhý meč +1, sila, výcvik), Sila 17, Obratnosť 13, Odolnosť 16, Inteligencia 11, Múdrosť 12, Charizma 13

Bronovi poverenci

Buorstagovi šiesti poverenci sú Zhentilčanmi trénovaní bojovníci, vybraní skôr kvôli svalom a poslušnosti ako pre ambície. Sú naklonení byť najprv opatrní a až potom udatní. Sú to veľkí, silní muži; tie tupé, tiché typy so železným sebaovládaním a ako takí sú známi a obávaní v celom Voonlar.
V službe aj mimo nej sú zvyčajne vyzbrojení a obrnení helmami, rukavicami, krúžkovým brnením a tmavozeleným kabátcom so symbolom Voonlaru – piatimi striebornými mincami v kruhu – na hrudi a chrbte. Zvyknú nosiť obušky, krátke meče a dýky, ale v strážniciach majú malý arzenál zbraní a brnení na každú príležitosť. Jedna takáto strážnica je v Hrdle, ďalšia v Jelenej stope (na križovatke, kde stojí Biely Jeleň) a jedna v Locktoweri, ktorá slúži aj ako väzenie a kasárne. Táto schátralá kamenná pevnosť, prekvapujúco škaredá a s rozpadajúcou sa konštrukciou, stojí na západnej strane Northride, v mieste kde sa stretá s Runstal`s Ride.
V Locktoweri sú stajne pre tucet koní a pod ich podlahou je šesť ciel, v ktorých zvyknú byť väzni držaní pre Buorstagovo potešenie (zvyčajne kým oni, alebo niekto iný, neponúkne peniaze za ich prepustenie). Väzni sú vyzlečení do naha a kŕmení len vodou a starým chlebom.

Voonlarská domobrana

Bron má právomoc povolať milíciu jednoduchým dekrétom známym ako Whelming. Muži a ženy sa potom zhromaždia v Locktoweri, dostanú kopije a jasne oranžové prilby, niektorí si od Brona dokonca kúpia vystužené kožené kabáty. Všetci cvičia s kušami a kopijami, ale žiadnemu Voonlarčanovi nie je dovolené vlastniť luk akéhokoľvek typu. Výnimkou sú len farmári na hraniciach, ktorí ju dostali za účelom kontroly zvere a odrážania banditov. Toto vedie mnohých Voonlarčanov ku chovu psov a mačiek, ktoré chytajú a žerú krtkov, potkany, myši, líšky a inú divú zver. Doteraz prešlo výcvikom sedemdesiatjeden domobrancov a všetci sú vycvičení, alebo aspoň schopní, namieriť kopiju správnym smerom. Lukostreľba vo Voonlare nie je veľmi rozšírená. Schopných lukostrelcov má Voonlar asi 16, čo pri dvoch desiatkach lukov v meste nie je prekvapujúce. Našťastie pre utečencov medzi nimi nie je ani Bron, ani žiaden z jeho poverencov.

Poverenci Voonlaru

Andrus Kriivor: ľudský bojovník 5. úrovne; neutrálne zlé presvedčenie; obranné číslo 5 (Krúžkové brnenie + štít) alebo 2 (plátové brnenie + štít); 44 životov; THAC0 15 (výcvik); 3/2 útoku za kolo; zranenie 1d8+2 (dlhý meč, výcvik); sila 15, obratnosť 10, odolnosť 15, inteligencia 12, múdrosť 9, charizma 10. Andrus je medzi poverencami prirodreným vodcom, je rešpektovaný rovnako pre zaobchádzanie s mečom, ako aj pre taktické myslenie v časoch krízy.
Barimus Whitehand: ľudský bojovník 4. úrovne; zákonne neutrálne presvedčenie; obranné číslo 6 (Krúžkové brnenie) alebo 3 (plátové brnenie); 25 životov; THAC0 16 (sila); 1 útok za kolo; zranenie 1d10+1 (obojručný meč, sila); sila 17, obratnosť 11, odolnosť 10, inteligencia 10, múdrosť 11, charizma 13. Barimus sa do služby dostal viac-menej náhodou, keď jednej noci pomohol Bronovi odraziť útok. Nie je od prírody násilnícky, ale prišiel na to, že poriadok sa ľahšie udrží premysleným použitím sily.
Caldor Fuldren: ľudský bojovník 3. úrovne; neutrálne zlé presvedčenie; obranné číslo 4 (Krúžkové brnenie + štít, obratnosť) alebo 1 (plátové brnenie + štít, obratnosť); 20 životov; THAC0 17; 3/2 útoku za kolo; zranenie 1d6+2 (krátky meč, výcvik); sila 12, obratnosť 15, odolnosť 11, inteligencia 12, múdrosť 8, charizma 11. Caldor je z poverencov najnásilnejším a často bez varovania napáda Bronových oponentov, reálnych aj zdanlivých. V boji je nepredvídateľný, ale Andrusove rozkazy zvyčajne poslúchne.
Holman Frostfeather: ľudský bojovník 5. úrovne; zákonne neutrálne presvedčenie; obranné číslo 2 (Krúžkové brnenie + štít, obratnosť) alebo 0 (plátové brnenie + štít, obratnosť); 39 životov; THAC0 16 (výcvik); 1 útok za kolo; zranenie 1d8+1 (dlhý meč+1); sila 14, obratnosť 16, odolnosť 12, inteligencia 11, múdrosť 10, charizma 9. Renegát zlodejskej gildy zo vzdialeného mesta, Holman sa rýchlo pridal k Bronovi keď uvidel perspektívu bezpečnej budúcnosti. Zpomedzo poverencov je najdobrosrdečnejší a najvtipnejší, vždy pripravený utrúsiť vtip či zľahčiť situáciu.
Jalarkh Ohngate: ľudský bojovník 4. úrovne; neutrálne zlé presvedčenie; obranné číslo 5 (Krúžkové brnenie + štít) alebo 2 (plátové brnenie + štít); 40 životov; THAC0 14 (výcvik, sila); 3/2 útoku za kolo; zranenie 1d8+7 (výcvik, sila, skimitar+1); sila 18/80 (+2/+4), obratnosť 10, odolnosť 15, inteligencia 12, múdrosť 9, charizma 12. Jalarkh je nesporne „sval“ za Bronovými poverencami. Neprezradil o sebe viac ako to, že strávil celý život zlepšovaním svojho bojového štýlu a zvykaním si na vysvätenie.
Marsara Storntil: žena bojovníčka 3. úrovne; neutrálne zlé presvedčenie; obranné číslo 4 (Krúžkové brnenie + štít, obratnosť) alebo 1 (plátové brnenie + štít, obratnosť); 22 životov; THAC0 17 (výcvik); 3/2 útoku za kolo; zranenie 1d8+3 (výcvik, bojová sekera+1); sila 12, obratnosť 15, odolnosť 12, inteligencia 15, múdrosť 13, charizma 15. Úprimne nasleduje Cyrica. Žila v jednej Zhentilskej pevnosti skoro až do udalostí, ktoré viedli k jej zničeniu. Keď prechádzala cez Voonlar, uvidela znamenie, ktoré ju presvedčilo, že by tu mala zostať. Aké to bolo znamenie nikomu nepovedala.
publikováno ve spolupráci s Annun.sk
Napsal Twoflower 20.12.2006
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
ČAS neregistrovaní : 0.0040371417999268 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
1 až 20 z 38 >
Podobné články
ČAS 0.35439395904541 secREMOTE_IP: 75.101.220.230